04-09-2019

OPEN BRIEF: Gelijkekansen- en integratiemiddenveld afbouwen is nefast voor de inclusieve samenleving.

OPEN BRIEF: Gelijkekansen- en integratiemiddenveld afbouwen is nefast voor de inclusieve samenleving.

Op 23 augustus lekte de voorlopige nota van de
werkgroep integratie- en inburgeringsbeleid, die voorligt
tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen. Die nota
stelt onder meer het voortbestaan van het
Minderhedenforum in vraag. De mogelijke afschaffing
van het Minderhedenforum wordt gemotiveerd vanuit een
bekommernis om inclusie. De nota stelt namelijk dat het
beoogde integratiebeleid streeft naar een inclusieve
samenleving, en dat steun aan zogenaamde ‘parallelle
initiatieven’, gebaseerd op herkomst of
levensbeschouwing, haaks staan op die inclusiviteit en
dus niet langer zullen worden ondersteund.
Wij zijn ervan overtuigd dat het ondersteunen van
belangenbehartigers en vertegenwoordigers van
kansengroepen de inclusie net bevordert.
Overheidssteun voor en samenwerking met het
middenveld is zelfs een fundamentele voorwaarde voor
een inclusieve samenleving. Inclusie betekent immers
dat iedereen als volwaardige burger participeert in alle
domeinen van de samenleving. Dat doel bereiken we
alleen door drempels waar specifieke doelgroepen op
botsen zichtbaar te maken en systematisch weg te
werken. Dat is precies wat gelijkekansen- en verwante
organisaties doen: structurele drempels detecteren en
concrete oplossingen aanbieden. Uit onze ervaring en
praktijk weten we dat een beleid dat gelijke kansen
creëert voor kwetsbare groepen, ook gunstig is voor
burgers in een sterkere positie.

Zonder slagkrachtige gelijkekansenorganisaties worden
drempels en discriminatie niet langer gedetecteerd en
aangekaart, laat staan bestreden. Zonder onze
verenigingen, belangenbehartigers en spreekbuizen
wordt elke burger een eiland dat zelf maar moet zien te
overleven wanneer zijn rechten worden ingeperkt.
Het gelijkekansen- en integratiemiddenveld afbouwen in
plaats van versterken is nefast voor de inclusieve
samenleving waar we naar streven, en is in niemands
belang. Middenveldorganisaties zijn de brug, de
onmisbare schakels tussen individuele burgers en beleid.
Ze bewaken grondrechten, luisteren naar individuele
burgers en brengen hun stem bij beleidsmakers. Een
Vlaamse regering die de bezorgdheden van mensen
ernstig neemt, erkent en steunt deze organisaties als
volwaardige partners om samen doeltreffend beleid te
ontwikkelen, een beleid dat niet over maar mét mensen
wordt gemaakt. Wie het gelijkekansen- en
integratiemiddenveld wil afbreken in plaats van
versterken is geen voorstander van inclusie, en handelt
niet in het algemeen belang.

Ondertekenaars: 11.11.11, Acli Vlaanderen vzw, ACOD
Cultuur, ACV, ACV Puls, AIF+, Artforum, Bataljong vzw,
Çavaria, Demos, De Ambrassade, De Federatie, De
Wakkere Burger, De Link vzw, Doof Vlaanderen, ella
vzw, FAAB vzw, Federatie van Marokkaanse
Verenigingen, Federatie Wereldvrouwen vzw, FMDO,
Femma, Feniks vzw, Formaat +, Foyer vzw, Furia,
GRIPvzw, Hand in Hand Tegen Racisme, Hart Boven
Hard, Internationaal Comité, JINT vzw, JOETZ vzw,
Kazou, Kif Kif, Kinderrechtencoalitie, KLJ, KSA, KVLV,
Liga voor Mensenrechten, Markant vzw, Masereelfonds,
Mensen van de Weg, Minderhedenforum, Motief vzw,
Netwerk Tegen Armoede, Okra vzw, Orbit, Pax Christi,
Progress Lawyers Network, ROJM, RoSa vzw, S-PLUS
vzw, S-SPORT//RECREAS vzw, Samenlevingsopbouw,
Scouts en Gidsen Vlaanderen, Sensoa, Socialistische
Mutualiteiten, Stamp Media, Turkse Unie Van België,
Tumult, Uit de Marge, Unie van Turkse Verenigingen,
Unie Vrijzinnige Verenigingen/de Mens.nu, Urban
Woorden vzw, VBJK | Vernieuwing in de
Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen, Verenigde
Verenigingen, VFG vzw, Victoria Deluxe, VIVA-SVV vzw,
Vlaams ABVV, Vlaamse Jeugdraad, Vluchtelingenwerk
Vlaanderen, VOEM vzw, Vrouwenraad, Welcome in
Mechelen vzw, Welzijnszorg vzw, YWCA

 

Laatste nieuws

Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Wat is de PC311 nieuwsbrief?

Wel, de nieuwsbrief van PC311 wordt maandelijks naar jou verzonden. De laatste weetjes over het werken onder paritair comité 311 en sectorafspraken verschijnen in je postvak In. Met één muisklik ben je up-to-date over alles wat jouw job aangaat.

Wat zijn de voordelen?

Door je aan te melden op de nieuwsbrief ben steeds je op de hoogte. Winacties, nieuws over cao’s, loonsverhogingen, syndicale premies en zoveel meer: dat is de nieuwsbrief van PC311. Aanmelden is dus de boodschap!

Hoe aanmelden?

Maar hoe meld je je nu precies aan voor de nieuwsbrief? De PC311 nieuwsbrief in je mailbox ontvangen is zo simpel als maar kan. Voer je e-mailadres hierboven in en binnen de kortste keren ontvang je een mail.

 

© 2023 ACV Puls. Alle rechten voorbehouden.

Met de website www.pc311.be wil ACV Puls, de bediendevakbond van het ACV, op een toegankelijke manier informatie verspreiden onder het winkelpersoneel.

DisclaimerCookie Policy
Website by Shtick

Top