14-01-2021

Geen onderbrekingsuitkeringen voor landingsbaan.

Werknemers binnen de distributie van 55 tot en met 59 jaar die vanaf 1 januari 2021 een landingsbaan aanvatten, ontvangen geen onderbrekingsuitkeringen. De NAR-cao die de verlaging van de leeftijdsgrens voor uitkeringen bij een landingsbaan voorzag, trad immers buiten werking op 31 december 2020.
Je recht op afwezigheid in het kader van een landingsbaan blijft wel bestaan.

Vanuit ACV Puls gaan we er voor strijden om deze uitkering wél in het nieuwe interprofessionele akkoord opnieuw te voorzien. Als je hier nog verdere vragen over hebt, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Lees hieronder het volledige artikel van socialwin:

Geen uitkeringen bij aanvang landingsbaan in 2021 voor werknemers van 55 tot en met 59 jaar
Werknemers van 55 tot en met 59 jaar die vanaf 1 januari 2021 een landingsbaan aanvatten, ontvangen geen onderbrekingsuitkeringen. De NAR-cao die de verlaging van de leeftijdsgrens voor uitkeringen bij een landingsbaan voorzag, trad immers buiten werking op 31 december 2020.
Hun recht op afwezigheid in het kader van een landingsbaan blijft wel bestaan.

Ter herinnering
Uitkeringen bij landingsbaan pas vanaf 60 jaar

Vanaf 60 jaar kan een werknemer uitkeringen krijgen bij een landingsbaan (tijdskrediet).

Lagere leeftijdsvoorwaarde behouden – NAR-cao vereist

De overheid voorziet een mogelijke uitzondering op deze leeftijdsvoorwaarde voor:

• zware beroepen, nachtarbeid en arbeidsongeschikte bouwvakkers;
• lange loopbanen;
• ondernemingen in herstructurering of in moeilijkheden.
Onder bepaalde voorwaarden kan de RVA aan deze werknemers toch nog uitkeringen toekennen vanaf een lagere leeftijd, zonder dat deze lager mag zijn dan 55 jaar. Hiervoor is echter een cao van de Nationale Arbeidsraad (NAR) nodig.

Voor de periode 2019-2020 was dit geregeld door de cao nr. 137. Deze cao voorzag een recht op uitkeringen vanaf :

• 55 jaar bij een 1/5de landingsbaan; en
• 57 jaar bij een 1/2de landingsbaan.
Stand van zaken
De sociale partners hebben momenteel nog geen nieuwe interprofessionele cao gesloten. Hierdoor ontvangen werknemers van 55 tot en met 59 jaar die vanaf 1 januari 2021 een landingsbaan aanvatten geen onderbrekingsuitkering. Het is nog niet duidelijk of er een nieuwe NAR-cao komt.

Merk op

Ook als er een NAR-cao komt, is er nog een bijkomende CAO vereist om de lagere leeftijdsgrens daadwerkelijk te handhaven.
Deze CAO moet men sluiten op het niveau van:

• de sector voor de uitzondering voor zware beroepen, nachtarbeid, arbeidsongeschikte bouwvakkers en lange loopbanen;
• de onderneming voor de uitzondering ‘onderneming in moeilijkheden/herstructurering’.
Opgelet!
Verschil met recht op afwezigheid
De leeftijdsgrens voor het recht op afwezigheid (geregeld in cao nr. 103) ligt lager dan deze voor het recht op uitkeringen.

Hierdoor is er een verschil tussen het recht op afwezigheid (cao nr. 103) en het recht op uitkeringen.

Zo voorziet cao nr. 103 al een recht op landingsbanen voor de werknemers vanaf 55 jaar met een beroepsloopbaan van 25 jaar als werknemer.
Er gelden uitzonderingsregels voor de werknemers vanaf 50 jaar:

• met een zwaar beroep;
• met een lange loopbaan; of
• in een bedrijf erkend als bedrijf in moeilijkheden of in herstructurering.
Gevolgen voor de werkgever
Werknemers van 55 tot en met 59 jaar die vanaf 1 januari 2021 een landingsbaan aanvatten, ontvangen geen onderbrekingsuitkering.
De NAR-cao die de verlaging van de leeftijdsgrens voor uitkeringen bij een landingsbaan voorzag, trad immers buiten werking op 31 december 2020.

De werkgever kan zijn werknemers hier best voor waarschuwen. In dit geval geldt er immers ook geen gelijkstelling voor het pensioen.

Het is nog niet duidelijk of er een nieuwe NAR-cao komt.

 

Laatste nieuws

Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Wat is de PC311 nieuwsbrief?

Wel, de nieuwsbrief van PC311 wordt maandelijks naar jou verzonden. De laatste weetjes over het werken onder paritair comité 311 en sectorafspraken verschijnen in je postvak In. Met één muisklik ben je up-to-date over alles wat jouw job aangaat.

Wat zijn de voordelen?

Door je aan te melden op de nieuwsbrief ben steeds je op de hoogte. Winacties, nieuws over cao’s, loonsverhogingen, syndicale premies en zoveel meer: dat is de nieuwsbrief van PC311. Aanmelden is dus de boodschap!

Hoe aanmelden?

Maar hoe meld je je nu precies aan voor de nieuwsbrief? De PC311 nieuwsbrief in je mailbox ontvangen is zo simpel als maar kan. Voer je e-mailadres hierboven in en binnen de kortste keren ontvang je een mail.

 

© 2023 ACV Puls. Alle rechten voorbehouden.

Met de website www.pc311.be wil ACV Puls, de bediendevakbond van het ACV, op een toegankelijke manier informatie verspreiden onder het winkelpersoneel.

DisclaimerCookie Policy
Website by Shtick

Top