Camerabewaking

Wie camera’s wil hangen moet dit doen met een juist en aanvaardbaar  doel. Je werkgever moet daarom de beoogde doelstelling(en) van de camerabewaking helder omschrijven.

De camerabewaking op de werkplaats is slechts in vier gevallen toegestaan:

met het oog op de veiligheid en de gezondheid van de werknemers;

voor de bescherming van de goederen van de onderneming;

voor de controle van het productieproces;

de controle van het werk van de werknemer. Als de camerabewaking de controle van de arbeidsprestaties als doel heeft, en meer bepaald de meting en de controle van de arbeid met het oog op het bepalen van het loon, of gevolgen heeft voor de rechten en plichten van het toezichthoudend personeel, moeten de regels hiervoor worden vastgelegd in het arbeidsreglement. De werkgever zal dan de procedure tot aanpassing van het arbeidsreglement moeten toepassen.

 

De camera’s mogen niet worden gebruikt op een manier die onverenigbaar is met de omschreven doelstellingen. Soms gebruikt een werkgever beelden tegen een werknemer, bijvoorbeeld bij een ontslag om dringende reden. Als de beelden zijn gemaakt zonder de regels na te leven, zijn ze onrechtmatig verkregen bewijs. Almaar vaker aanvaarden rechters toch om beelden in zo’n geval te laten gebruiken.

De camerabewaking dient toereikend, ter zake dienend en niet overmatig te zijn. In principe mag de camerabewaking geen inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer tot gevolg hebben. Als de camerabewaking wel een inmenging in de persoonlijke levenssfeer van de werknemer tot gevolg heeft, moet de inmenging tot een minimum beperkt worden.

Indien tijdens de besprekingen van de inlichtingen blijkt dat de geplande camerabewaking gevolgen kan hebben voor het privéleven van één of meer werknemers, moet de ondernemingsraad de maatregelen onderzoeken die moeten worden genomen om de inbreuk op het privéleven tot een minimum te herleiden. Als er geen ondernemingsraad is, moet het preventiecomité (CPBW) worden geïnformeerd. Is er geen comité, dan is het iets voor de vakbondsafvaardiging. En als er geen afvaardiging is, dan moet de informatie gaan naar de werknemers.

Voorafgaandelijk en bij het opstarten van de camerabewaking moet je werkgever de ondernemingsraad over alle aspecten van de camerabewaking informatie verschaffen.

Deze informatie heeft betrekking op minstens de volgende aspecten :

het nagestreefde doeleinde;

het feit of de beeldgegevens al dan niet bewaard worden;

het aantal en de plaatsing van de camera(’s);

de betrokken periode of periodes gedurende dewelke de camera(’s) functioneert (functioneren).

Naast de voorafgaande informatie, moet de ondernemingsraad bovendien regelmatig de gehanteerde bewakingssystemen evalueren en voorstellen doen met het oog op herziening in functie van de technologische ontwikkelingen. Indien er geen ondernemingsraad is, dan zal deze evaluatie gerealiseerd worden door het CPBW.

Het arbeidsreglement moet vooraf gewijzigd zijn en moet de mogelijkheid en de modaliteiten van de cameracontrole bepalen.

Heb je hier nog vragen over? Contacteer ons dan via distributie@acv-csc.be

Nog niet gevonden wat je zoekt?

Zoek op een andere zoekterm of bezorg ons je vraag

 
 

Op zoek naar informatie?

Vind in één klik wat je zoekt.

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

 

Van A tot Z

 
 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Wat is de PC311 nieuwsbrief?

Wel, de nieuwsbrief van PC311 wordt maandelijks naar jou verzonden. De laatste weetjes over het werken onder paritair comité 311 en sectorafspraken verschijnen in je postvak In. Met één muisklik ben je up-to-date over alles wat jouw job aangaat.

Wat zijn de voordelen?

Door je aan te melden op de nieuwsbrief ben steeds je op de hoogte. Winacties, nieuws over cao’s, loonsverhogingen, syndicale premies en zoveel meer: dat is de nieuwsbrief van PC311. Aanmelden is dus de boodschap!

Hoe aanmelden?

Maar hoe meld je je nu precies aan voor de nieuwsbrief? De PC311 nieuwsbrief in je mailbox ontvangen is zo simpel als maar kan. Voer je e-mailadres hierboven in en binnen de kortste keren ontvang je een mail.

 

© 2023 ACV Puls. Alle rechten voorbehouden.

Met de website www.pc311.be wil ACV Puls, de bediendevakbond van het ACV, op een toegankelijke manier informatie verspreiden onder het winkelpersoneel.

DisclaimerCookie Policy
Website by Shtick

Top