Arbeiders

Regelingen specifiek voor arbeiders

Woord vooraf
• Arbeid(st)ers genieten in deze sector vaak van dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als de bedienden.
• De regels rond anciënniteitsverlof, brugpensioen, dertiende maand, familiaal verlof, klein verlet, kinderopvang, loopbaanonderbreking, vakbondspremie, verplaatsingskosten, vrije zaterdagen en werkzekerheid enz. gelden ook voor arbeiders(sters).
• Een aantal loon- en arbeidsvoorwaarden geldt specifiek voor arbeiders(sters), bijvoorbeeld m.b.t. je uurloon. Om te weten welk uurloon je minstens moet ontvangen, moeten we eerst nagaan in welke looncategorie je ingedeeld wordt.

Beroepsindeling
Arbeid(st)ers worden volgens de functie die ze uitoefenen ingedeeld in 6 looncategorieën.

Eerste categorie Aabeid(st)ers

Tot de eerste categorie behoren de werklieden die de meest elementaire werkzaamheden uitvoeren, waarvoor enkel een eenvoudige voorafgaandelijke uitleg is vereist, bijvoorbeeld:
• schoonmaakpersoneel;
• personeel gelast met het inpakken en uitpakken van goederen;
• personeel gelast met het merken en/of etiketteren van goederen;
• personeel gelast met het bedienen van de winkelliften;
• personeel gelast met de boodschappen;
• enz.

Tweede categorie arbeid(st)ers

Tot de tweede categorie behoren de werklieden die eenvoudig werk uitvoeren, zonder voorafgaandelijke bijzondere kennis, waarvoor over het algemeen slechts een elementaire uiteenzetting is vereist, bijvoorbeeld:
• hulpstoker;
• inpakker, in het bijzonder gelast met het inpakken van delicate artikelen voor verzending naar provincie of buitenland;
• parkingbewaker;
• handlanger;
• werkman gelast met verplaatsingswerk;
• niet gespecialiseerd werkman in de opslagplaatsen of niet gespecialiseerde magazijnier;
• nachtwaker;
• personeel gewoonlijk gelast met de controle over brandgevaar, dat beschikt over een
• elementaire kennis van opsporings en beveiligingsmiddelen;
• enz.

Derde categorie arbeid(st)ers

Tot de derde categorie behoren de werklieden die, volgens duidelijk uitgestippelde richtlijnen, eenvoudige werken uitvoeren waarvoor een kennis is vereist welke na een praktische opleiding kan worden verworven, bijvoorbeeld:
• chauffeur besteller;
• gespecialiseerd werkman in de opslagplaatsen of magazijnier;
• ‘clarkist’;
• stoker van mazoutketel;
• personeel gelast met eenvoudige retouches, vouwen en/of strijken van textielartikelen en kledingstukken;
• personeel gelast met eenvoudige onderhoudswerken, schrijnwerk, schilderwerk aan de installaties, de toestellen, de decoratie van de winkel, enz.;
• beginnende hersteller afsteller van huishoudnaaimachine (maximum twaalf maanden);
• enz.

Vierde categorie arbeid(st)ers

Tot de vierde categorie behoren de werklieden die gelast zijn, volgens duidelijk uitgestippelde richtlijnen, met gespecialiseerd werk waarvoor de kennis door ervaring werd verworven, bijvoorbeeld:
• installateur of hersteller (elektriciteit, loodgieterij, stookolie, naaimachine, huishoudapparaat, gas, kolen enz.) gelast met de uitvoering van eenvoudig werk, waarvoor enkel verworven praktische kennis is vereist;
• elektricien, loodgieter, schilder, schrijnwerker enz;
• beginnende geschoolde werkman, dit wil zeggen die niet de voor de vijfde categorie vereiste ervaring heeft (maximum twaalf maanden);
• chauffeur besteller met specialisatie;
• besteller van televisietoestellen;
• afsteller van televisietoestellen;
• gekwalificeerd retoucheerder van klederen;
• enz.

Vijfde categorie arbeid(st)ers

Tot de vijfde categorie behoren de werklieden die gelast zijn met vakwerk waarvoor tegelijkertijd wordt vereist:
de kennis van het vak verworven door ervaring en aangevuld met een theoretische opleiding op middelbaar technisch niveau of beroepservaring en theoretische kennis gelijkwaardig aan het peil van de middelbare technische studies;
aandacht, oordeel en initiatief binnen het kader van verkregen richtlijnen voor de praktische uitvoering van het werk, bijvoorbeeld:

• geschoold installateur of hersteller (elektricien, loodgieter enz.);
• hersteller van elektrisch materiaal (klein en/of groot ‘elektro’, radio, naaimachine, enz.);
• beginnende ‘TV’ technicus van de zesde categorie (maximum achttien maanden);
• werkman voor onderhoud van gebouwen;
• schilder, schrijnwerker;
• enz.

Zesde categorie arbeid(st)ers behoren:

  • Tot de zesde categorie behoren de werklieden gelast met gediversifieerde en hoog gespecialiseerd vakwerk waarvoor tegelijkertijd wordt vereist:
    meerdere jaren van beroepsopleiding en theoretische kennis op hoger middelbaar technisch niveau of meerdere jaren van beroepsopleiding en theoretische kennis gelijkwaardig aan het studiepeil van het hoger middelbaar technisch onderwijs in mechanica of elektriciteit of elektronica;de grondige kennis van meerdere vakken (elektriciteit, mechanica, elektronica, enz.) en de bekwaamheid om ze gezamenlijk toe te passen;
    de aandacht, het oordeel en het initiatief nodig voor de praktische uitvoering van werkzaamheden welke de geschiktheid vereisen om alleen ingewikkelde technische problemen op te lossen, bijvoorbeeld:
    hersteller van televisietoestellen of van elektrische toestellen van groot technisch gehalte, waarvoor tegelijkertijd kennis van de elektriciteit en/of mechanica en/of elektronica is vereist.

Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

In België worden minimumlonen niet vastgelegd door de wet. De sectoren (zoals het PC 311) kunnen zelf het gewaarborgd minimum loon bepalen.
Indien de sector-CAO een minimumloon voorschrijft, dan mag de individuele overeenkomst geen lager, maar wel een hoger loon voorschrijven.

Wie heeft daar recht op ?
Iedereen, behalve de werknemers die gewoonlijk zijn tewerkgesteld gedurende periodes welke minder dan een kalendermaand bedragen.
Hoeveel bedraagt dat minimum uurloon ?
De arbeiders die voltijds werken genieten gegarandeerd een brutoloon van:
• 21 jaar en meer : 10,4515 euro
• 20 jaar : 10,1020 euro
• 19 jaar : 9,9021 euro
• 18 jaar : 9,9021 euro
• 17 jaar : 8,3005 euro
• 16 jaar : 7,6070 euro
Wat telt er allemaal mee om dat minimumloon te behalen ?
• Je uurloon
• Commissies
• Premies (bv eindejaarspremie)
• Voordelen in natura (vb auto gebruik woning,…)
Wat telt er niet mee om dat minimumloon te behalen ?
• Overwerk
• Vakantiegeld
• Onkostenvergoedingen of verplaatsingskosten

Nog niet gevonden wat je zoekt?

Zoek op een andere zoekterm of bezorg ons je vraag

 
 

Op zoek naar informatie?

Vind in één klik wat je zoekt.

Zoeken
Generic filters
Exact matches only

 

Van A tot Z

 
 

Schrijf je in op de nieuwsbrief

 

Wat is de PC311 nieuwsbrief?

Wel, de nieuwsbrief van PC311 wordt maandelijks naar jou verzonden. De laatste weetjes over het werken onder paritair comité 311 en sectorafspraken verschijnen in je postvak In. Met één muisklik ben je up-to-date over alles wat jouw job aangaat.

Wat zijn de voordelen?

Door je aan te melden op de nieuwsbrief ben steeds je op de hoogte. Winacties, nieuws over cao’s, loonsverhogingen, syndicale premies en zoveel meer: dat is de nieuwsbrief van PC311. Aanmelden is dus de boodschap!

Hoe aanmelden?

Maar hoe meld je je nu precies aan voor de nieuwsbrief? De PC311 nieuwsbrief in je mailbox ontvangen is zo simpel als maar kan. Voer je e-mailadres hierboven in en binnen de kortste keren ontvang je een mail.

 

© 2023 ACV Puls. Alle rechten voorbehouden.

Met de website www.pc311.be wil ACV Puls, de bediendevakbond van het ACV, op een toegankelijke manier informatie verspreiden onder het winkelpersoneel.

DisclaimerCookie Policy
Website by Shtick

Top